Niezwykły eksponat o bogatej historii

3 października do zbiorów naszego Muzeum Regionalnego trafił niezwykły eksponat. Jest to oleodruk z II poł. XIX w. będący kopią dzieła Bartolome Murillo „Immaculata”, przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę Niepokalanie Poczętą.

Należał on do Ignacego Kowalskiego, który w 1900 r. przybył do Olkusza, aby uczyć w Szkole Rzemieślniczej (dzisiejszy Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu tzw. „Mechanik”). Przez krótki okresu czasu (1928-1929) pełnił nawet funkcje jej dyrektora. Był zaangażowany w działalność społeczną miasta m.in. Ochotniczą Straż Ogniową, Patronat Harcerski, a w 1927 r. został wybrany radnym. W okresie I wojny światowej pisał dziennik, w którym pod datą 2 grudnia zanotował:

,,Punkt o godz. 9 rano zaczęły się zbierać oddziały wojska na rynku miejskim. Sześciu księży na czele z celebransem przywdzieli szaty kościelne a ołtarz po zapaleniu świec zajaśniał w blasku słonecznym obrany w dywany spowity w zieleni gałązek jodłowych. Na głównej ścianie zawieszony był nasz obraz Matki Boski Niepokalanie poczętej Murelego [Murillo]. Po uderzeniu w bębny a następnie pobudki na trąbach przed wojskiem przedefilował na czele z generałami cały sztab wojskowy i stanął po prawej stronie ołtarza. Zaczęła się msza święta […]”.

Uroczystość ta odbyła się z okazji 66. rocznicy wstąpienia na tron cesarza austriackiego Franciszka Józefa I. Obraz przechowywany był rodzinie przez długie lata. W ostatnim czasie wnuczka Ignacego p. Maria Andruchowicz postanowiła przekazać go do naszego Muzeum.

Możecie go już oglądać na Sali Kominkowej, zapraszamy!

Fotografia przedstawia Msze na rynku w Olkuszu, prawdopodobnie z okresu I wojny światowej lub zaraz po niej. W ołtarzu polowym widoczny wspomniany obraz.
Napis znajdujący się na rewersie obrazu