Fotografie ze zbiorów Jerzego Hutka w naszym Muzeum!

Aż 20 fotografii zasiliło w ostatnim czasie nasze archiwum. Kilka dni temu zgłosił się do nas przedstawiciel Muzeum Śląskiego w Katowicach informując, że otrzymali oni bardzo ciekawe zbiory ze spuścizny Jerzego Hutka, etnografa. Po zakończeniu II wojny światowej pełnił on funkcje naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zabezpieczał on m.in. zabytki polskiej kultury po opuszczeniu terenu Górnego Śląskiego przez oddziały niemieckie.

Prawdopodobnie właśnie wtedy w jego ręce wpadło 20 fotografii, wykonanych przez Niemców, w czasie okupacji, na terenie Olkusza. Przedstawiają one rynek, w tym kamienice żydowskie (widoczna Gwiazda Dawida na wejściu do jednego z punktów handlowych bądź usługowych), budynek starostwa (ówczesna siedziba Landrata) oraz stanowiące większość przedstawienia kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

Wszystkie fotografie zostały odpowiednio zabezpieczone w obwoluty i pudła bezkwasowe oraz zewidencjonowane w nasze bazie OSA, gdzie możecie je oglądać w postaci miniatur (link). Dla zachęty udostępniamy kilka z nich.