Uroczystość upamiętniająca 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Nasz Oddział pod przewodnictwem naszych wieloletnich przyjaciół z Koła Olkusz Światowego Związku Żołnierzy AK dzięki środkom pochodzącym z Ministerstwa Obrony Narodowej zrealizował projekt ,,Olkuszanie w Bitwie Warszawskiej 1920″. Jego głównym założeniem było stworzenie internetowej bazy olkuszan walczących w wojnie polsko-bolszewickiej. Akcja ta spotkała się z szerokim odzewem wśród naszego lokalnego społeczeństwa. Kilkadziesiąt biogramów jest dostępnych pod tym linkiem. Część z nich jak życiorysy Zenona Kowalskiego czy Michała Bartkiewicza powstały dzięki bogatym zbiorom naszego Muzeum.

Sekretarz Oddziału (po lewej) wskazuje na biogram swojego dziadka Kazimierza Kurkowskiego oraz
Konrad Kulig jeden z autorów wystawy prezentujący sylwetkę żołnierza z okresu wojny polsko-bolszewickiej.
fot. Grzegorz Goc

Drugą sztandarową inicjatywą była, składająca się z 20 plansz, wystawa opowiadająca historie Olkuszan biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Została stworzona przez Konrada Kuliga (prezesa olkuskiego Koła ŚZŻAK) oraz Mateusz Radomskiego (wiceprezesa tegoż oraz archiwisty w naszym Muzeum). Opisuje m.in. dzieje 5. Batalionu Strzelców Olkuskich, ochotniczej jednostki utworzonej w listopadzie 1918 r. w Srebrnym Mieście. Ponadto przedstawia życiorysy znanych mieszkańców walczących o niepodległość ojczyzny w latach 1914-1920. Ponadto dzięki niej możemy zapoznać się z sytuacją ludność cywilnej w trakcie działań wojennych. Wystawa została uroczyście otwarta 15 sierpnia tego roku i przez dwa następne tygodnie można było ją podziwiać na rynku. Obecnie jest dostępna online TUTAJ.

Jedna z plansz opisująca patrona naszego Muzeum Antoniego Minkiewicza.
fot. Grzegorz Goc

Otwarciu wystawy towarzyszyły skromny (ze względu na warunki pandemiczne) piknik historyczny z udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznej 5. Batalionu Strzelców Olkuskich oraz Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Całość była transmitowana na żywo za pośrednictwem profilu Koła Olkusz ŚZŻAK. Po tych wydarzeniach delegacja naszego Oddziału wspólnie z harcmistrzem Ryszardem Kowalem z olkuskiego hufca ZHR złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego i znajdującą się w tym samym miejscu tablicą Nieznanego Żołnierza.

Stoją od lewej: harcmistrz Ryszard Kowal, prezes Barbara Stanek oraz sekretarz Franciszek Rozmus.
Fot. Grzegorz Goc