X Kucie Kos Powstańczych w kuźni Jacka Włodarczyka w Żuradzie.

Jak co roku nasza delegacja wzięła udział w cyklicznym wydarzeniu mającym na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Zazwyczaj spore grono osób zbierało się w Żuradzie w kuźni Jacka Włodarczyka inicjatora i organizatora Kucia Kos Powstańczych. W tym roku jednak ze względu na obostrzenia uroczystości miały nieco skromniejszy charakter. Uczestnicy odwiedzili również miejsca związane z historią Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej tj. grób na Starym Cmentarzu w Olkuszu płk. Francesco Nullo poległego pod Krzykawką 5 maja 1863 r. oraz mogiły powstańcze w Pieskowej Skale. Z naszego Oddziału w delegacji wzięli udział prezes Barbara Stanek, sekretarz Franciszek Rozmus oraz kol. Zbigniew Roś.

Ciasto wykonała pani Bożenia Włodarczyk. Autorem obu prezentowanych fotografii jest Grzegorz Goc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *