X Kucie Kos Powstańczych w kuźni Jacka Włodarczyka w Żuradzie.

Jak co roku nasza delegacja wzięła udział w cyklicznym wydarzeniu mającym na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Zazwyczaj spore grono osób zbierało się w Żuradzie w kuźni Jacka Włodarczyka inicjatora i organizatora Kucia Kos Powstańczych. W tym roku jednak ze względu na obostrzenia uroczystości miały nieco skromniejszy charakter. Uczestnicy odwiedzili również miejsca związane z historią Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej tj. grób na Starym Cmentarzu w Olkuszu płk. Francesco Nullo poległego pod Krzykawką 5 maja 1863 r. oraz mogiły powstańcze w Pieskowej Skale. Z naszego Oddziału w delegacji wzięli udział prezes Barbara Stanek, sekretarz Franciszek Rozmus oraz kol. Zbigniew Roś.

Ciasto wykonała pani Bożenia Włodarczyk. Autorem obu prezentowanych fotografii jest Grzegorz Goc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.