O pomnik dla Antoniego Minkiewicza

W Sali Kominkowej olkuskiego Oddziału PTTK odbyło się spotkanie informacyjne przed planowanym powołaniem Komitetu Budowy Pomnika Antoniego Minkiewicza w Olkuszu. Patron naszego Muzeum był niezwykle zasłużony dla Srebrnego Miasta. Inspirował życie patriotyczne w mieście, regularnie wspierał finansowo różne przedsięwzięcia, a także stał na czele lokalnych struktur konspiracji niepodległościowej. To dzięki niemu w 1911 r. powstało w naszym mieście Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Stało się tym samym oczywiste dla naszych działaczy, że musimy w 110. rocznice powstania zainicjować monument, który upamiętni tego wybitnego człowieka.

Spotkanie odbyło się wieczorem 21 czerwca, pojawili się na nim poza przedstawicielami Oddziału, gość honorowy pomysłodawca inicjatywy – wnuk tytułowego bohatera – Władysław Minkiewicz, radny Województwa Małopolskiego – Andrzej Wójcik, Miejski Konserwator Zabytków – Agnieszka Kaczmarczyk, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Beata Dziąbek, właściciel Gazety Olkuskiej – Miłosz Pałka, a także społecznicy i regionaliści – Katarzyna Kulman i Zbigniew Roś.

Zebranie rozpoczął referat pracownika Muzeum – Mateusza Radomskiego pt. ,,Antoni Minkiewicz. Olkuszanin z wyboru”, w którym zarysował najważniejsze wątki z historii tego człowieka, od młodości na Wołyniu, studiach w Kijowie i Loeben, pracy w kopalniach na ziemi olkuskiej i Zagłębiu Dąbrowskim, a następnie jego działalności niepodległościowej. Zarysował również jego prace w organach administracji centralnej, a przede wszystkim w pierwszym rządzie II Rzeczypospolitej, gdzie pełnił on funkcje ministra aprowizacji. Prelegent przedstawił też ostatnie znane miesiące życia tego niezwykłego człowieka.

Po wykładzie zebrani wysłuchali jakich formalności należy dokonać, aby zrealizować omawiane przedsięwzięcie. Dzięki tym wskazówkom Miejskiej Konserwatora Zabytków przyjęto zaproponowaną przez nią koncepcje budowy ławeczki z postacią w skali 1:1 Antoniego Minkiewicza. Nadzieje na rychłe podjęcie konkretnych działań wyraził p. Władysław Minkiewicz, natomiast p. Andrzej Wójcik zaznaczył, że również władze Województwa Małopolskiego wyraziły chęć wsparcia tego przedsięwzięcia.

Kolejne spotkanie odbędzie się jesienią 2021 r. podczas którego zostanie zaproponowana koncepcja pomnika wraz z pierwszymi projektami. O jego terminie poinformujemy niebawem!

Antoni Minkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *