XXXV Rajd ,,Hardego” za nami!

25 września 2021 r. o godzinie 9.00 pod kościołem pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle rozpoczął się jubileuszowy XXXV Rajd Szlakami Walk Oddziału ,,Hardego”. W szranki stanęło aż 7 drużyn, z Olkusza, Chechła, Bydlina i Zawiercia, w sumie ponad 50 osób. Odpowiednią obsługą i organizacją pod względem merytorycznym zajęli się członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Olkusz pod przewodnictwem prezesa Konrada Kuliga. Całościowo należy powiedzieć, że ok. 100 osób było zaangażowanych w całe przedsięwzięcie.

Młodzież podzielona na kilkuosobowe zespoły wcieliła się w rolę członków podziemia niepodległościowego i wykonywała zadania, jakie 80 lat temu mogli wykonywać ich rówieśnicy z konspiracji. Należało do nich rozbicie bimbrowni, przeniesienie tajnej prasy, czy szkolenie z działań partyzanckich. Musieli oni ponadto uważać na niemieckie formacje wojskowe i konfidentów, którzy dążyli do ich zguby. Drużyny za odpowiednio wykonane polecenia otrzymywały punkty a ta, która ich najwięcej zwyciężyła.

Wyniki prezentują się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu – patron Józef Lipa „Sewer” (61,5 pkt).
2. Olkusz/Zawiercie – Felicja Grzywnowicz „Litwinka” (52,25 pkt).
3. Hufiec Olkusz ZHP – Marian Cyganek „Grześ” (50,5 pkt).

4. Szkoła Podstawowa w Bydlinie – Gerard Woźnica „Hardy” (48,5 pkt).
5. SP w Chechle – Jan Jurczyk „Klon” (47,5 pkt).
6. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu – Marian Cyganek „Grześ” (43 pkt).
7. Hufiec Olkusz ZHP – Piotr Przemyski „Ares” (42,5 pkt).

Trasa wiodła z Chechła przez Błojec, Grabową, Hutki Kanki z powrotem do Chechła. Gościny udzieliła nam chechelska Ochotnicza Straż Pożarna, a wyruszających w drogę uczestników pobłogosławił proboszcz miejscowej parafii ks. Marek Szeląg. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej za przekazanie pokaźnego kompletu nagród o charakterze edukacyjnym oraz do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie za patronat i druk dyplomów.

W przyszłym roku ponownie zobaczymy się na szlaku!

Fot. Paweł Mocny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *