To już 110. lat minęło

6 listopada w naszej siedzibie przy ul. Rynek 20 w Olkuszu odbyła się bardzo dla nas miła uroczystość. Zaproszeni goście, działacze i sympatycy zebrali się na sali kominkowej, aby wspólnie przeżywać 110. rocznicę utworzenia olkuskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Miało to miejsce 8 listopada 1911 r., kiedy inż. Antoni Minkiewicz na zjeździe PTK w Warszawie zawnioskował o możliwość utworzenia filii tej organizacji w Srebrnym Mieście. Zebrani zgodzili się na to, a tym samym zaczęła się długa i piękna karta w dziejach naszego regionu.

Fot. Katarzyna Kulman

Uroczystość ta zainaugurowała obchody jubileuszu, który obchodzić będziemy również w przyszłym (2022) roku. Na początku zebrani wysłuchali słowa od Pani Prezes Barbary Stanek, która przybliżyła ponad wiek działalności Oddziału. Zaznaczyła, że działacze z wielkim poświęceniem starali się o promocje turystyki i krajoznawstwa, ale także o zachowanie dziedzictwa naszej małej ojczyzny. Temu drugiemu celowi służyć miała na początku sekcja muzealna, a następnie Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu. Do najważniejszych inicjatyw Oddziału na przestrzeni lat należało niewątpliwie powołanie schroniska w Ojcowie, organizacja rajdów, w tym jednego z najstarszych w Polsce: Rajdu Szlakami Walk Oddziału ,,Hardego”, który istnieje od 1986 r. Na zakończenie Pani Prezes zachęciła do nadsyłania wspomnień z działalności w PTTK, które zostaną opublikowane w zbiorowym wydawnictwie w przyszłym roku.

Fot. Katarzyna Kulman

Następnie głos zabrał pracownik Muzeum Mateusz Radomski, który omówił najdawniejsze dzieje Oddziału, od powstania w 1911 r. do przerwania działalności w 1939 r. Zauważył, że w tę długą tradycję wpisało się nie tylko PTK, ale również Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, którego olkuski oddział został powołany w 1933 r. Po nim do zebranych przemówił Pan Władysław Minkiewicz, wnuk Antoniego oraz dziennikarz Radia Wolna Europa. Szczególną uwagę zwrócił na ważną kwestię budowy pomnika jego dziadka w Srebrnym Mieście. O znaczeniu dla promocji miasta przez postać tego wybitnego człowieka opowiadał na koniec kol. Franciszek Rozmus. Po przemówieniach nastąpiły gratulacje, a także zwiedzanie wystawy przygotowanej specjalnie na tę okazję. Część nieoficjalna upłynęła na rozmowach, posiłkach i wspomnieniach.

Fot. Tadeusz Barczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *