Nowe władze naszego oddziału

3 września 2022 roku w sali kominkowej olkuskiej „Batorówki”, będącej siedzibą olkuskiego Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego odbył się XX Walny Zjazd Delegatów, na którym m.in. powołano nowe władze (zarząd i komisję rewizyjną) na kolejną kadencję tj. na lata 2022-2026, wybrano także delegata Wojewódzką Konferencję Delegatów Oddziałów PTTK.

Na XX Walnym Zjeździe stawiło się 31 delegatów, w tym z Koła Grodzkiego PTTK im. Antoniego Wiatrowskiego, Klubu Przewodników „Ilkussia”, Koła Opiekunów SKKT-PTTK oraz Koła Żeglarskiego PTTK „Harc” oraz zaproszeni goście. Obrady pomimo burzliwych momentów zakończyły się wybraniem wspomnianych już ciał, które przez następne lata będą przewodzić naszym działaniom.

Skład Zarządu prezentuje się następująco:

Prezes – Barbara Stanek
Wiceprezes – Małgorzata Szczęsna
Wiceprezes – Jerzy Miśkow
Skarbnik – Jerzy Kiełtyka
Sekretarz – Katarzyna Kulman

Komisja Rewizja:

Prezes – Marian Rusek
Wiceprezes – Mateusz Radomski
Sekretarz – Adam Czart
Członek – Roman Cockiewicz
Członek – Karolina Kulig

Delegatem na Wojewódzką Konferencje Oddziałów PTTK została Barbara Stanek, którą na tymże wybrano delegatem na Walny Zjazd PTTK w Warszawie.

Nowym władzom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej pracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *