36. Rajd „Hardego” za nami!

25 września, w piękną i słoneczną sobotę około 80 osób stawiło się na starcie 36. Rajdu Pieszego Śladami Walk Oddziału „Hardego” w Golczowicach. W tym roku trasa wiodła przez Cieśliń, Bydlin, Krzywopłoty, stoki kwaśniowskie do Zalesia Golczowskiego. 8 drużyn stawiło czoła 11 zadaniom na 13-kilometrowym szlaku. Na uczestników czekało wiele ciekawych wyzwań jak unikanie niemieckich patroli, pomoc w kuchni, targowanie, szkolenie partyzanckie, a także konieczność rozbrojenia niemieckiego agenta. Te niezwykłe zmagania jak co roku zyskały sobie serca przybyłej młodzieży.

Czytaj dalej

Nowe władze naszego oddziału

3 września 2022 roku w sali kominkowej olkuskiej „Batorówki”, będącej siedzibą olkuskiego Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego odbył się XX Walny Zjazd Delegatów, na którym m.in. powołano nowe władze (zarząd i komisję rewizyjną) na kolejną kadencję tj. na lata 2022-2026, wybrano także delegata Wojewódzką Konferencję Delegatów Oddziałów PTTK.

Czytaj dalej

Koło Grodzkie – zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Uprzejmie zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Grodzkiego im. Antoniego Wiatrowskiego, które będzie miało miejsce 31 maja 2022 roku (wtorek), w siedzibie olkuskiego Oddziału PTTK przy ul. Rynek 20. Całość rozpocznie się o godzinie 16.00, a w przypadku niezebrania się kworum o drugie zostało wyznaczone na godz. 16.30. Członkowie Koła proszeni są o zabranie legitymacji członkowskich z opłaconymi składkami.

Czytaj dalej

O Pani Lali i Druhu Mietku raz jeszcze

Od jakiegoś czasu informowaliśmy na naszych media społecznościowych o prowadzonych przez nas pracach nad opracowaniem spuścizn po dwójce wielkich olkuszan Janinie Majewskiej (1915-2004) i Mieczysławie Karwińskim (1921-2016). Wielu z mieszkańców Srebrnego Miasto miało okazję poznać te osoby, które swoją pasją i miłością do małej ojczyzny zarażały zgromadzonych wokół. Nasz Oddział i nasze Muzeum dostało bardzo ważne zadanie, bowiem dokumentacja po wymienionych wyżej postaciach trafiła pod nasze skrzydła. Postanowiliśmy tym samym podjąć się pracy nad jej uporządkowaniem.

Czytaj dalej

To już 110. lat minęło

6 listopada w naszej siedzibie przy ul. Rynek 20 w Olkuszu odbyła się bardzo dla nas miła uroczystość. Zaproszeni goście, działacze i sympatycy zebrali się na sali kominkowej, aby wspólnie przeżywać 110. rocznicę utworzenia olkuskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Miało to miejsce 8 listopada 1911 r., kiedy inż. Antoni Minkiewicz na zjeździe PTK w Warszawie zawnioskował o możliwość utworzenia filii tej organizacji w Srebrnym Mieście. Zebrani zgodzili się na to, a tym samym zaczęła się długa i piękna karta w dziejach naszego regionu.

Czytaj dalej

XXXV Rajd ,,Hardego” za nami!

25 września 2021 r. o godzinie 9.00 pod kościołem pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle rozpoczął się jubileuszowy XXXV Rajd Szlakami Walk Oddziału ,,Hardego”. W szranki stanęło aż 7 drużyn, z Olkusza, Chechła, Bydlina i Zawiercia, w sumie ponad 50 osób. Odpowiednią obsługą i organizacją pod względem merytorycznym zajęli się członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Olkusz pod przewodnictwem prezesa Konrada Kuliga. Całościowo należy powiedzieć, że ok. 100 osób było zaangażowanych w całe przedsięwzięcie.

Czytaj dalej

Wernisaż wystawy ,,Tarcza powraca! Olkuszanie a Legiony Polskie 1914-1916″

6 sierpnia, o godz. 18.00 w sali kominkowej naszej siedziby przy ul. Rynek 20 w Olkuszu odbył się wernisaż wystawy pt. ,,Tarcza powraca! Olkuszanie a Legiony Polskie 1914-1916″. Uroczystość zgromadziła liczne grono zainteresowanych historią Olkusza. Uczestnicy mogli wysłuchać historii Olkuskiej Tarczy Legionów – najcenniejszego z prezentowanych eksponatów, a także opowieści o umundurowaniu i uzbrojeniu Legionów Polskich oraz V Batalionu Strzelców Olkuskich. Niezwykle cenne pamiątki będzie można oglądać do końca sierpnia w naszym Muzeum Regionalnym PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu.

Czytaj dalej