Nasze publikacje

Antoni Wiatrowski, Ilustrowany przewodnik po ziemi olkuskiej z mapką, Olkusz 1938, s. 144 (oraz reprint)

Janina Majewska, Olkusz srebrne miasto, Olkusz 1986, s. 10

Olkusz i okolice. Informator krajoznawczy, Olkusz 1987, s. 22

Janina Majewska, Pamiętnik Lali Majewskiej 1929-1933, Olkusz 2005, s. 214.

Stanisław Wika, Tadeusz Szczypek, Bogdan Kieś, Grażyna Morcinek, Przewodnik dydaktyczny po projektowanym rezerwacie ,,Pazurek”, Olkusz 2005, s. 40.

Jerzy Roś, Kolekcja etnograficzna Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu, Olkusz 2007.

Oddział Hardego, Olkusz 2009, s. 15

J. Roś, Srebrna Księga, Olkusz 2012, s. 23.

Ryszard Ryza, Olkusz moje miasto, Olkusz 2012, s. 75.

Ryszard Ryza, Moje z Olkuszem Brylantowe Gody, Olkusz 2018, s. 88.

Partyzanckie wspomnienia, red. Konrad Kulig, Mateusz Radomski, Olkusz 2021, t. III, s. 168.