Koło Grodzkie

Koło Grodzkie nr 11 powstało 12 czerwca 1969 r. W połowie lat 70. liczba członków wynosiła ok. 70 osób. Do najważniejszych inicjatyw w tym czasie należały niedzielne wędrówki po okolicy Olkusza z poznawaniem szlaków turystycznych m.in. do źródeł Sztoły, zamku w Rabsztynie, miejsca bitwy na Krzykawce i wielu innych. Od pierwszej połowy lat 70. przy Kole działał mający bogatą tradycję (liczący sobie w 1976 r. aż 60 lat) Chór „Hejnał”. Koło organizowało imprezy historyczne z okazji rocznic: Powstania Styczniowego, Bitwy Legionów Polskich pod Krzywopłotami, czy wydarzeniami związanymi z II wojną światową. Ponadto członkowie niezwykle aktywnie brali udział w życiu olkuskiego oddziału PTTK. W 1983 r. Koło liczyło 150 członów, a w 1989 r. aż 254. Lata 80. były okresem najintensywniejszej działalności, brano udział w ogólnopolskich imprezach turystycznych jak Rajdach Świętokrzyskich ale również lokalnych jak Rajd Szlakami Walk Oddziału „Hardego”. Przy Kole funkcjonowały komisje: historii i tradycji, krajoznawcza, opieki nad zabytkami, harcerska i śpiewacza. Organizowano obchody 70-lecia olkuskiego Gimnazjum im. K. K. Wielkiego i Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. W latach 90. systematycznie spadała liczba członków, tak że pod koniec dekady liczyło ok. 120 osób. Koło aktywnie włącza się w prace Oddziału biorąc udział w jego inicjatywach, stale odbywają się spotkania integracyjne. Obecnie zaś liczy 76 członków.

Prezesi w latach 1969-2021:

  • Zofia Rumprecht 1969-1978
  • Marian Jarno 1979 – 1984
  • Zbigniew Bobrzecki 1985- 1992
  • Włodzimierz Jakubas 1992-1997
  • Eugeniusz Foryś 1997-2016
  • Anna Brandegger-Miśkow 2016 – 2021
Złaz Powstańczy w rocznicę Bitwy pod Krzykawką (5-7 maja 1974) (W drugim rzędzie stoi od lewej Rumprecht Zofia, Foryś Eugeniusz, Marchewka Adolf, Dziąbek Andrzej)
Koncert pieśni Maryjnych i Patriotycznych w ramach Koła Grodzkiego PTTK w Olkuszu 22.05.2018 r.